Ballant el Sistema Corporal

2

BALLANT EL SISTEMA CORPORAL: 

Sessions de consciència corporal, estiraments, introducció a la dansa contemporània… TreBallarem des del cos més físic al més subtil amb la tècnica corporal precisa per alliberar bloquejos somàtics i gaudir de l’expressió plena des d’una mirada sistèmica*

Fer Conscient cada part del Cos i Donar-li un lloc per fluir obertament en la Vida*

Tot això amb la guia dels Elements naturals: Terra, Aigua, Foc, Aire i Èter.

Fisicament, emocionalment, mentalment, la natura és dins nostre, som natura.

El Nostre Cos és un Sistema del Nostre Sistema com a Individu que Forma Part del Nostre Sistema Familiar i dels Nostres Sistemes Complementaris que Formen Part d’un Gran Sistema, el TOT.

 
BAILANDO EL SISTEMA CORPORAL:

Sessiones de conciencia corporal, estiramientos, introducción a la danza contemporánia…  Trabajaremos desde el cuerpo más físico al más sutil con la técnica precisa para liberar bloqueos i gozar de la expresión llena desde una mirada sistémica*
 
Hacer Consciente cada parte del Cuerpo y Darle Lugar para fluir abiertamente en la Vida*
 
Nuestro cuerpo es un Sistema de Nuestro Sistema como Individuo que Forma Parte de Nuestro Sistema Familiar y de Nuestros Sistemas Complementarios que Forman Parte de un Gran Sistema, el TODO.