WILD DANCE Inside

WILD DANCE Inside

Una  experiència que et connecta amb la natura i tots els seus beneficis.

Practicar una correcta postura corporal, movilitzar-la conscientment i rebre la informació sobre els Elements Naturals: Terra, Aigua, Foc, Aire i Èter.
Sentir com están representats en nosaltres i com ens poden ajudar a equilibrar-nos.
Una proposta corporal de benestar físic, mental, emocional i espiritual.

· Relaxació
· Exercicis corporals
· Moviment expressiu
· Descoberta Corporal
· Gestió Emocional des del Cos

La Terra ens guiarà per prendre consciència de la nostra estructura (sistema ossi), el nostre arrelament (peus, cames i pelvis) i les nostres necessitats bàsiques (el instint per sobreviure).

L’Aigua ens portarà a ser conscients de les nostres emocions (sistema digestiu, part abdominal del cos), el fluir de la nostra qualitat de moviment (fluids del corporals), el dinamisme del donar i rebre (els sentiments).

El Foc ens activarà i dinamitzarà (sistema muscular) per treure la part interna de la personalitat (part alta del torç, braços i mans) i descobrir la nostre capacitat d’acció (ego) i connexió (espiritualitat).

L’Aire recull els aspectes de coneixement, pensament, comprensió (sistema nerviós) i amb aquest element prendrem consciència dels sentits (part superior del cos) i la nostra aptitud comunicativa (els nostres pensaments).

L’Èter és l’element que dóna espai a que els altres s’expressin (la cavitat de la pelvis, de l’abdomen(diafragma), tracte respiratori, boca, nas i oïdes). Representa la consciència, el coneixement interior i la pau.