Laia Minguillon

Laia Minguillon_Montserratina_Professional del món de la dansa contemporània i  Amant de la natura, els darrers anys enfoca el seu treball en ella tan a nivell creatiu com a pedagògic fent aflorar aquesta connexió a través del seu moviment ‘físic i subtil’.
Coneixedora del cos i el moviment, transmissora dels seus coneixements que sempre estan en evolució, aprenent prop de la natura, el seu caliu, el seu temps i el seu fer respectuós.
Porta a terme els seus projectes amb El turonet dansa des de 2007, actualment està endinsada actualitzant tot l’aprenentatge fet i fent-se fins ara i reorganitzant Wild Dance Project.

La Laia també és Terapeuta de Massatge Tailandès, Doula i Facilitadora de Benestar.

Laia Minguillon Profesional del mundo de la danza y amante de la naturaleza, los últimos años enfoca su trabajo en ella tanto a nivel creativo como pedagógico haciendo florecer esta conexión con su movimiento ‘físico y sutil’
Conocedora del cuerpo y el movimiento, transmisora de sus conocimientos que siempre están en evolución, aprendiendo cerca de la naturaleza con su calidez, su tiempo y su respetuoso hacer.
LLeva a cabo sus proyectos con El turonet dansa desde 2007, actualmente está trabajando en la actualización de sus aprendizajes hasta el dia de hoy y reorganizando Wild Dance Project.
Laia también es Terapeuta de Masaje Tailandés, Doula y Facilitadora del Bienestar.

Laia Minguillon_Professional in the world of dance and lover of nature, the last few years has focused her work on Nature both on a creative level as well as through teaching and sharing with others so that this connection between body and nature can flourish.
Expert in the body and its movement, transmitter of her knowledge as it is always in evolution, learning from nature about nature, her warmth, her time, her respectful way of doing and being in the world around her.
Her projects are with El turonet dansa since 2007, Wild Dance Project is the last.
Laia is also a Thai Massage Therapist, Doula and Well-Being Facilitator.

Ballarina, intèrpret, coreògrafa, mitjancera en l’aprenentatge corporal i terapeuta de massatge tailandès.
Creadora i Directora d’El Turonet dansa

Creacions amb el turonet dansa        CV- Laia Minguillon i Monner

Estudis de Massatge Tailandès a Heilpraktiker Institut, 2014-15.

Cicle Formatiu de conducció d’activitats fisico-esportives en el medi natural, 2007-08.

Estudis de dansa contemporània i coreografia a l’Institut del Teatre de Barcelona, 1996-2000.

Inicia els estudis de dansa a Esparreguera amb: Creu Alvarez, Nadine Astor, Keith Morino, Pepe Hèvia…

Filage bloc_1